جهت دریافت نوبت می توان از طریق سایت نوبت وقت ویزیت خود را به صورت آنلاین ثبت نمائید.

جهت دریافت نوبت ویزیت به صورت آنلاین تماس Whatsapp از طریق دکمه زیر اقدام نمائید.