✅زمان نوبت شما تقریبی بوده و امکان انتظار در مطب به مدت 30 تا 45 دقیقه بعد از زمانی که برای شما منظور شده است وجود دارد.

ثبت نوبت جدید غیرفعال می‌باشد.