✅زمان نوبت شما تقریبی بوده و امکان انتظار در مطب به مدت 30 تا 45 دقیقه بعد از زمانی که برای شما منظور شده است وجود دارد.

دریافت کد رهگیری و پرداخت
وارد کردن اطلاعات نهایی
انتخاب روز و ساعت
وارد کردن اطلاعات شخصی
مرحله اول: وارد کردن اطلاعات شخصی

مرحله دوم: انتخاب روز و ساعت

مرحله سوم: وارد کردن اطلاعات نهایی

توجه فرمایید که مبلغ ویزیت با احتساب کد تخفیف
65000
تومان می باشد.